Срещи и изложби


22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от ОУ "Стефан Захариев"
22.04.2021г.

22.04.2021 г.Учениците от 1,2,3 и 4 клас на ОУ "Стефан Захариев" с ръководител г-жа Десислава Колибанекова взеха участие в Маратон на четенето, организиран от библиотеката на читалището. Събитието се състоя навън пред читалището. За целта бяха поставени столчета за децата и така спазвайки изискванията за предпазване от Ковид-19 проведохме четенето на стихотворения и приказки, подготвени от учениците. Проведохме и разговор с тях за необходимостта от четене, как се чете изразително, как да слагат правилно ударения на думите. Подарихме им разделители за книги и разбира се си обещахме нови срещи!


22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от ОУ
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от ОУ
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от ОУ
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от ОУ
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от ОУ