Срещи и изложби


22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от трети "А" клас на СУ "Г.Брегов"
22.04.2021г.

22.04.2021 г. С много топли чувства посрещнахме нашите приятели от трети "А" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Радка Личкова. Те взеха участие в Маратона на четенето. С голямо желание и много старание децата прочетоха няколко малки книжки с приказни истории и коментираха поуките от тях. Учениците четяха гладко, бързо, точно и изразително.Прочетоха и няколко стихотворения, посветени на предстоящия празник Великден. Това събитие също проведохме навън пред читалището, за да спазим изискванията за предпазване от Ковид-19. На всички участници така проведеното събитие им хареса, още повече че след неговия край имаха възможност да поиграят в градинката пред читалището. Имаме идеи за нови съвместни събития и се надяваме да ги осъществим.


22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от трети
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от трети
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от трети
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от трети
22.04.2021 г. Маратон на четенето с ученици от трети