Срещи и изложби


22.05.2013 г. Детско утро за 24 май
22.05.2013г.

Учениците от първи клас с класен ръководител Радка Личкова посетиха с родост библиотеката при читалището. Те се запознаха с историята на празника 24 май, разгледаха книжките на тази тема и показаха своите знания за българския език. Г-жа Личкова им беше приготвила малки задачки по български език с които децата се справиха много добре. Всички ученици получиха папка и балон по повод успешното  завършване на учебната година.


22.05.2013 г. Детско утро за 24 май
22.05.2013 г. Детско утро за 24 май
22.05.2013 г. Детско утро за 24 май
22.05.2013 г. Детско утро за 24 май
22.05.2013 г. Детско утро за 24 май