Срещи и изложби


22.06.2016 г. Приятно четене в библиотеката с ученици на г-жа Яшева.
29.06.2016г.

Учениците от занималнята на г-жа Гергана Яшева посетиха библиотеката към читалището. Те разгледаха детските книжки и четоха любими приказки от Елин Пелин.


22.06.2016 г. Приятно четене в библиотеката с ученици на г-жа Яшева.
22.06.2016 г. Приятно четене в библиотеката с ученици на г-жа Яшева.
22.06.2016 г. Приятно четене в библиотеката с ученици на г-жа Яшева.
22.06.2016 г. Приятно четене в библиотеката с ученици на г-жа Яшева.
22.06.2016 г. Приятно четене в библиотеката с ученици на г-жа Яшева.