Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

22.12.2016 г. Коледно детско утро 22.12.2016 г. Коледно детско утро 22.12.2016 г. Коледно детско утро 22.12.2016 г. Коледно детско утро 22.12.2016 г. Коледно детско утро
22.12.2016г.

Още снимки от коледното детско утро с учениците на г-жа Анета Цурева от СУ "Георги Брегов".