Срещи и изложби


23.04.2014 г.Посещение в читалището в с. Пищигово и среща със самодейци
27.04.2014г.

Среща между творци от литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището  и самодейци от с. Пищигово.


23.04.2014 г.Посещение в читалището в с. Пищигово и среща със самодейци
23.04.2014 г.Посещение в читалището в с. Пищигово и среща със самодейци
23.04.2014 г.Посещение в читалището в с. Пищигово и среща със самодейци
23.04.2014 г.Посещение в читалището в с. Пищигово и среща със самодейци
23.04.2014 г.Посещение в читалището в с. Пищигово и среща със самодейци