Срещи и изложби


23.10.2018 г.Седмица на четенето с първи и четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев"
04.11.2018г.

23.10.2018 г. В Националната седмица на четенето днес четем с ученици от четвърти клас на ученици от първи клас от ОУ "Стефан Захариев". Класен ръководител е г-жа Деси Колибанекова.


23.10.2018 г.Седмица на четенето с първи и четвърти клас на ОУ
23.10.2018 г.Седмица на четенето с първи и четвърти клас на ОУ
23.10.2018 г.Седмица на четенето с първи и четвърти клас на ОУ
23.10.2018 г.Седмица на четенето с първи и четвърти клас на ОУ
23.10.2018 г.Седмица на четенето с първи и четвърти клас на ОУ