Срещи и изложби


24.02.2016 г. Иложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта и пролетта
24.02.2016г.

С красивите картини, посветени на Баба Марта и пролетта, на учениците от първи клас на ОУ "Св. Климент Охридски" с класен ръководител г-жа Валерия Годжунова подредихме изложба във фоайето на читалището.


24.02.2016 г. Иложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта и пролетта
24.02.2016 г. Иложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта и пролетта
24.02.2016 г. Иложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта и пролетта
24.02.2016 г. Иложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта и пролетта
24.02.2016 г. Иложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта и пролетта