Срещи и изложби


24.02.2016 г. Литературно детско утро за Баба Марта
24.02.2016г.

Благодарение на сътрудничеството ни с г-жа Валерия Годжунова, класен ръководител на учениците от първи клас на ОУ "Св. Климент Охридски", на 24 февруари проведохме интересно детско утро. Децата изработиха картички за предстоящия празник на Баба Марта, които ще подарят на своите родители. На всяка картичка закачихме и мартеничка. Много се стараха учениците и наистина ще подарят красиви картички на мама и татко.
След това библиотекарката В. Минова разказа на децата за традициите, свързани с празника на мартеничката, запозна ги и с книжките, в които се разказва  за него, А след това всички си припомниха кога се връзва мартеничка, на кого, до кога се носи и къде се поставя след като се свали. Библиотекарката прочете и няколко от най-популярните стихотворения за мартеничките. Всички бяха доволни от това първо посещение на класа в читалището.


24.02.2016 г.  Литературно детско утро за Баба Марта
24.02.2016 г.  Литературно детско утро за Баба Марта
24.02.2016 г.  Литературно детско утро за Баба Марта
24.02.2016 г.  Литературно детско утро за Баба Марта
24.02.2016 г.  Литературно детско утро за Баба Марта