Срещи и изложби


24.02.2916 г. Екскурзия в библиотеката с първокласници
24.02.2016г.

На 24.02.2016 г. направихме екскурзия в библиотеката с ученици от първи клас на училище "Св. Климент Охридски" с класен ръководител г-жа Валерия Годжунова.  Учениците се запознаха с Молбата на книгата, с правилника за вътрешния ред в библиотеката. Освен това разгледаха детския кът, стелажите с детските енциклопедии, кошничките ни с вълшебни приказки, стихчета и гатанки. Изслушаха с интерес беседата на библиотекарката В. Минова и получиха като подарък разделители за книги. Някои от децата споделиха, че много се вълнуват от това свое първо посещение в библиотеката. Надяваме се на много нови срещи в света на книгите!


24.02.2916 г. Екскурзия в библиотеката с първокласници
24.02.2916 г. Екскурзия в библиотеката с първокласници
24.02.2916 г. Екскурзия в библиотеката с първокласници
24.02.2916 г. Екскурзия в библиотеката с първокласници
24.02.2916 г. Екскурзия в библиотеката с първокласници