Срещи и изложби


24.03.2015 г. На гости в Пенсионерски клуб № 2
24.03.2015г.

На 24 март 2015 г. творци от литературния ни клуб гостуваха на членовете на Пенсионерски клуб № 2 в Пазарджик. Посрещнати бяха с много песни в изпълнение на таланливия народен хор на домакините. Приветствие поднесе г-жа Чаева, която изрази своето задоволство от контактите си с литературния клуб и с читалището ни. Петко Генуров, Стоя Пирдопска, Александър Арнаудов, Мария Добрева, Виолетка Шахларска, Мария Дейчева, Гаврил Гаврилов, Пенка Димитрова представиха своето творчество. Срещата завърши с песни, танци и приятни разговори.


24.03.2015 г. На гости в Пенсионерски клуб № 2
24.03.2015 г. На гости в Пенсионерски клуб № 2
24.03.2015 г. На гости в Пенсионерски клуб № 2
24.03.2015 г. На гости в Пенсионерски клуб № 2
24.03.2015 г. На гости в Пенсионерски клуб № 2