Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

24.03.2022 г. Още снимки с учениците от първи и трети клас на СУ 24.03.2022 г. Още снимки с учениците от първи и трети клас на СУ 24.03.2022 г. Още снимки с учениците от първи и трети клас на СУ 24.03.2022 г. Още снимки с учениците от първи и трети клас на СУ 24.03.2022 г. Още снимки с учениците от първи и трети клас на СУ
24.03.2022г.

24.03.2022 г. Литературно детско утро по повод Седмицата на детската книга с ученици от първи клас с кл. ръководител г-жа Гинка Димитрова и трети клас с кл. ръководител г-жа Петя Кашева при СУ "Георги Брегов"..