Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

24.04.2010г.

24.04.2010 г. Балет "Марина" с преподавател Тони Райкова  участва в конкурса "Дъга от таланти" в гр. Пловдив и спечели златни медали.