Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

24.05.2022 г. Дарителска кампания за книги на училища Европа и СНЧ 24.05.2022 г. Дарителска кампания за книги на училища Европа и СНЧ 24.05.2022 г. Дарителска кампания за книги на училища Европа и СНЧ
24.05.2022г.

24.05.2022 г. На днешния ден се срещнахме с екипа на Училища Европа в Пазарджик. По инициатива на Съюза на народните читалища и Училища Европа в цялата страна се провежда инициативата "Дари книга на читалище!" Признателни сме, че нашето читалище ще получи книги, дарени от много деца, учещи в Училища Европа.