Срещи и изложби


24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици на г-жа Бельова и г-жа Димитрова
24.10.2019г.

24.10.2019 г. Още снимки от литературното детско утро с учениците на г-жа Бельова и г-жа Димитрова от СУ "Георги Брегов".


24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици на г-жа Бельова и г-жа Димитрова
24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици на г-жа Бельова и г-жа Димитрова
24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици на г-жа Бельова и г-жа Димитрова
24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици на г-жа Бельова и г-жа Димитрова
24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици на г-жа Бельова и г-жа Димитрова