Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от СУ 24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от СУ 24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от СУ 24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от СУ 24.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от СУ
24.10.2019г.

24.10.2019 г. Литературно детско утро с класовете на г-жа Бельова и г-жа Димитрова от СУ "Георги Брегов" - Пазарджик.