Срещи и изложби


25.02.2022 г. Изложба от детски рисунки
25.02.2022г.

25.02.2022 г. Във фоайето на читалището подредихме изложба от рисунки на ученици от четвърти "А" клас при СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Радка Личкова, посветени на празника на мартеницата и баба Марта.


25.02.2022 г. Изложба от детски рисунки
25.02.2022 г. Изложба от детски рисунки
25.02.2022 г. Изложба от детски рисунки
25.02.2022 г. Изложба от детски рисунки