Срещи и изложби


25.04.2018 г. Интересен доклад на Ал. Арнаудов пред ЛК "Ал. Константинов"
25.04.2018г.

25.04.2018 г. Александър Арнаудов изнесе интересен доклад на тема "Промените на населението в Пазарджишки окръг по време на Руско-турската Освободителна война 1877/1878 г." пред творците от литературния клуб "Алеко Константинов"


25.04.2018 г. Интересен доклад на Ал. Арнаудов пред ЛК
25.04.2018 г. Интересен доклад на Ал. Арнаудов пред ЛК
25.04.2018 г. Интересен доклад на Ал. Арнаудов пред ЛК