Срещи и изложби


25.04.2018 г. Среща с ученици от 1-ви "В" клас на СУ "Г. Брегов"
25.04.2018г.

25.04.2018 г. Ученици от СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Росица Гунчева и възпитател г-жа Душкова посетиха библиотеката. Те изслушаха с интерес беседата на библиотекарката, обхващаща всички аспекти на дейността в библиотеката и научиха как могат да станат читатели в нея. Малките ученици прочетоха и Молбата на книгата, а след това всеки каза какво е запомнил от нея. Децата се надпреварваха да казват, че книгата трябва да се пипа с чисти ръце, че трябва да се ползва книгоразделител, че не трябва да се дава на малки деца и т. н. След това учениците разгледаха детските енциклопедии и всеки един от тях паказа каква книга е избрал и каква снимка в нея му е направила най-силно впечатление.
На едно от децата много му хареса голямото слонче в библиотеката. То седна на килима до него и си разглеждаше книжки. Дори не пожела да се разходи из библиотеката. Това кътче му напомняше неговия дом и не му се искаше да си тръгва от библиотеката.
Заедно с госпожите децата се разходиха из библиотеката, разгледаха детския отдел, имаха възможност да се докоснат, да разлистят която книга пожелаеха.
Накрая отново се разделихме с голямо съжаление и желание за нови, съвместни изяви.25.04.2018 г.  Среща с ученици от 1-ви
25.04.2018 г.  Среща с ученици от 1-ви
25.04.2018 г.  Среща с ученици от 1-ви
25.04.2018 г.  Среща с ученици от 1-ви
25.04.2018 г.  Среща с ученици от 1-ви