Срещи и изложби


25.09.2013 г.-Литературно четене, посветено на 1 октомври
25.09.2013г.

В малката зала на читалището на 25.09.2013 г. НЧ "Хр. Ботев-1897 г.", литературния клуб "Алеко Константинов" към читалището и творчески клуб "Пегас" организираха литературно четене на творби на автори от тези клубове. Срещата беше посветена на 1 октомври- ден на поезията, музиката и възрастните хора.
В залата беше подреден кът с творби на членове на двата клуба.
Като водещ се изяви председателя на литературен клуб "Алеко" Петко Генуров. Той прочете послание от г-жа Пенка Генурова към всички присъстващи творци. В него тя подчертава, че поезията е тайнство и мистерия, необичаен поглед върху света в нас и около нас. Поезията ни отвежда към тайните на битието. Накрая г-жа Генурова пожелава творческо вдъхновение на членовете на двата клуба.
Пръв със рецитация на свои стихове за любовта се представи Костадин Ваклев. Той е издал над 20 книги и е най-възрастния член на клуб "Алеко"- вече е на 91 години.
Стоя Пирдопска, секретар на клуб "Алеко", рецитира свои стихове за възрастните хора. Тя смело заяви:"На старостта не се предавам!" и изпя песен, съчинена от нея.
Филип Серафимов от творчески клуб "Пегас" прочете свое есе, посветено на България.
Георги Цанков, от същия клуб, рецитира свое любимо стихотворение. Той участва в срещата и с изложба на свои живописни творби.
Пламенната рецитаторка, певица и поетеса, Василка Велева се представи със стихове, посветени на възрастните хора.
Д-р Дурева, от клуб "Пегас", рецитира свои стихове за есента и за любимата й Широка лъка.
Виолетка Шахларска представи стихотворение за родината и стихотворение, посветено на Петър Шахларски- неин съпруг и първи председател и основател на литературен клуб "Алеко" към НЧ "Христо Ботев-1897 г."
Йорданка Шуманова от клуб "Алеко" рецитира свои стихове, които разкриват философско-нравствените проблеми на съвремието ни.
Минко Томов също се представи с творби по парливите проблеми на деня.
Мария Петришка рецитира стихове, посветени на възрастните хора. "Изнизват се годините" беше заглавието на едно от тях.
Мария Нейчева, най-новия член на литературен клуб "Алеко", рецитира много вълнуващо свои стихове.
Мария Добрева също се представи с рецитиране на свои стихотворения.
Силно запомнящо се беше представянето на Гаврил Гаврилов и рецитираното от него стихотворение. С проблемите, които вълнуват всички нас- обезлюдяването на България и заминаването в чужбина на нашите умни деца, той докосна сърцата ни.
Срещата завърши с изпълнение на Петко Генуров и представяне на неговите великолепни шаржове.
Поздравление към присъстващите поднесе председателката на творчески клуб "Пегас" Минка Илиева. Тя подари книга на водещия Петко Генуров и букет цветя на секретарката на читалището Веска Минова в знак на благодарност за организирането на тази запомняща се среща. Г-жа Веска Минова заяви , че се възхищава на всички творци за неуморния им труд и ги поздравява с предстоящия празник. Много здраве и творчески успехи и отново да се срещнем в любимото ни читалище- пожела на всички г-жа Минова.25.09.2013 г.-Литературно четене, посветено на 1 октомври
25.09.2013 г.-Литературно четене, посветено на 1 октомври
25.09.2013 г.-Литературно четене, посветено на 1 октомври
25.09.2013 г.-Литературно четене, посветено на 1 октомври
25.09.2013 г.-Литературно четене, посветено на 1 октомври