Срещи и изложби


25.10.2023 г. Седмица на четенето. Ден на народните будители.
25.10.2023г.

25.10.2023 г., 10.15 ч., малка зала в читалището.
По повод Деня на народните будители и във връзка с регионалната инициатива за насърчаване на четенето и грамотността - "Четенето - ключ към познанието" учениците от трети "А" и трети "Б" класове с класни ръководители г-жа Гинка Димитрова и г-жа Таня Бельова при СУ "Георги Брегов" гостуваха на Народно читалище "Христо Ботев-1897 г." - Пазарджик. В началото на събитието изслушаха разказа на библиотекаря на читалището Веска Минова, посветен на народните будители от Пазарджишка област. Учениците научиха интересни факти от живота на епископ Дионисий, хаджи Найден Йованович, Никифор Попконстантинов, Юрдан Ненов, Станислав Доспевски, Стефан Захариев и Константин Величков. Затвърдиха знанията си и за какво са се борили народните будители, а именно за църковна независимост, за въвеждане на българския език в училищата и църквите, за освобождението на България.
С много желание учениците рецитираха стихотворения за будители като Левски, Христо Ботев, Паисий Хилендарски, Стефан Караджа и други. Показаха много добра четивна техника при четене на непознат текст. Прочетоха основните текстове от книгите на Цанко Лалев "Моята първа книга за народните будители" и "Моята първа книга за Българското Възраждане". Така учениците се запознаха и с възрожденските творци, дарители, с народните учители, революционери и държавници от нашата история, които наричаме народни будители. В четенето се включиха и техните класни ръководители.
В края на срещата децата с интерес разгледаха и изложбата от книги и фотографии, които притежава библиотеката при читалището и които разказват за будителите.


25.10.2023 г. Седмица на четенето. Ден на народните будители.
25.10.2023 г. Седмица на четенето. Ден на народните будители.
25.10.2023 г. Седмица на четенето. Ден на народните будители.
25.10.2023 г. Седмица на четенето. Ден на народните будители.
25.10.2023 г. Седмица на четенето. Ден на народните будители.