Срещи и изложби


25.11.2014 г. Среща между два клуба
25.11.2014г.

По покана на членовете на Пенсионерски клуб № 4 в кв. "Гарата" творците от литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището ни гостуваха  при тях. С много топлота бяхме посрещнати от всички в клуба. Беше подготвена и почерпка.
Председателят на литературния клуб "Ал. Константинов"  Петко Генуров представи присъстващите членове - Константин Ваклев, Стоя Пирдопска, Виолетка Шахларска, Йорданка Шуманова, Василка Велева, Мария Добрева. Всеки от тях пък престави творчеството си- рецитираха се стихове, пяха се песни, четоха се разкази.
Членовете на пенсионерския клуб № 4 и техния хор "Златна есен" също се изявиха. Пяха любимите си песни, а рецитаторката Недялка Иванова ни изненада с хубави стихове. Стефан Димитров беше неуморен певец, но с хубавия си глас ни достави истинско удоволствие. Благодарим на председателката на пенсионерския клуб № 4 Елена Маринова за топлото посрещане.


25.11.2014 г. Среща между два клуба
25.11.2014 г. Среща между два клуба
25.11.2014 г. Среща между два клуба
25.11.2014 г. Среща между два клуба
25.11.2014 г. Среща между два клуба