Срещи и изложби


26.01.2012 г.Вечер с поезията на Велин Георгиев
26.01.2012г.

На 26.01.2012 г. в залата на архитектите в Пазарджик се състоя вечер с поезията на Велин Георгиев. Представи го Продрум Димов. Стихове чете Петко Генуров.


26.01.2012 г.Вечер с поезията на Велин Георгиев
26.01.2012 г.Вечер с поезията на Велин Георгиев
26.01.2012 г.Вечер с поезията на Велин Георгиев
26.01.2012 г.Вечер с поезията на Велин Георгиев
26.01.2012 г.Вечер с поезията на Велин Георгиев