Срещи и изложби


26.02.2016 г. Изложба, посветена на 3-ти март
26.02.2016г.

По повод 3-ти март- Националния празник на Република България, подредихме изложба от фотоси и книги, свързани с Освобождението ни от турско робство.


26.02.2016 г. Изложба, посветена на 3-ти март
26.02.2016 г. Изложба, посветена на 3-ти март
26.02.2016 г. Изложба, посветена на 3-ти март
26.02.2016 г. Изложба, посветена на 3-ти март
26.02.2016 г. Изложба, посветена на 3-ти март