Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

26.04.2018 г. Концерт на балетна школа 26.04.2018 г. Концерт на балетна школа 26.04.2018 г. Концерт на балетна школа 26.04.2018 г. Концерт на балетна школа 26.04.2018 г. Концерт на балетна школа
26.04.2018г.

Голям концерт на балетна школа "Марина" с преподавател Тони Райкова  се състоя на 26.04.2018 г. от 18.00 ч. в зала "Маестро Георги Атанасов". В концерта  участваха и децата от детски народен хор "Песнопойче" с диригент Георги Иванов.