Срещи и изложби


26.05.2023 г. Изложба на рисунки на деца от с. Величково
26.05.2023г.

26.05.2023 г. Във фоайето на читалището беше открита изложба от рисунки на деца, членове на клуб "Любознание" с ръководител Емилия Апостолова при Народно читалище "Отец Паисий-1930" с. Величково, общ. Пазарджик. Тя беше под надслов "Българският фолклор - извор на вдъхновение". Изложбата беше организирана с помощта на секретаря на читалището в с. Величково - Соня Консулова.


26.05.2023 г. Изложба на рисунки на деца от с. Величково
26.05.2023 г. Изложба на рисунки на деца от с. Величково
26.05.2023 г. Изложба на рисунки на деца от с. Величково
26.05.2023 г. Изложба на рисунки на деца от с. Величково
26.05.2023 г. Изложба на рисунки на деца от с. Величково