Срещи и изложби


26.10.2012 г.Ден на народните будители
26.10.2012г.

На 26.10.2012 г. библиотеката на читалището беше посетена от два първи класа на училище "Георги Бенковски". по повод Деня на народните будители- 1 ноември. Библиотекарката Веска Минова запозна учениците с живота и дейността на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Васил Априлов, д-р Петър Берон, Иларион Макариополски, Найден Геров, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Любен Каравелов, както и с по-известните народни будители от Пазарджик- епископ Дионисий, Хаджи Найден Йованович, Никифор Попконстантинов, Юрдан Ненов, Станислав Доспевски, Константин Величков и др. Пред учениците бяха представени и книги от библиотеката, които са посветени на народните будители и тяхната борба за налагане на българския език в черквата и в училищата и за освобождаването на българския народ от турско робство. Интерес за децата представляваше и самото посещение в библиотеката, запознаването с отделите в нея, с начина на записване на новите читатели, с Молбата на книгата.


26.10.2012 г.Ден на народните будители
26.10.2012 г.Ден на народните будители
26.10.2012 г.Ден на народните будители
26.10.2012 г.Ден на народните будители