Срещи и изложби


27.04.2017 г.Посещение в библиотеката на ученици от 7-8 клас от ОУ "Хр. Ботев"
27.04.2017г.

На 27.04.2017 г. в библиотеката на читалището беше организирана екскурзия за учениците от седми и осми класове на училище "Христо Ботев"- гр. Пазарджик.Те се запознаха с правилника за вътрешния ред, с начина на записване в библиотеката, с отделите в нея. Разгледаха с интерес книгите, посветени на поета-революционер Христо Ботев и изнесоха рецитал по негови стихове. След това четоха откъси от произведения, посветени на патрона на читалището и училището- Христо Ботев.


27.04.2017 г.Посещение в библиотеката на ученици от 7-8 клас от ОУ
27.04.2017 г.Посещение в библиотеката на ученици от 7-8 клас от ОУ
27.04.2017 г.Посещение в библиотеката на ученици от 7-8 клас от ОУ
27.04.2017 г.Посещение в библиотеката на ученици от 7-8 клас от ОУ
27.04.2017 г.Посещение в библиотеката на ученици от 7-8 клас от ОУ