Срещи и изложби


27.04.2021 г. Маратон на четенето с 4 "Б" клас на СУ "Г. Брегов"
27.04.2021г.

27.04.2021 г. Учениците от четвърти "Б" клас с класен ръководител Таня Бельова от СУ "Георги Брегов" взеха участие в Маратона на четенето и в Седмицата на книгата. Тяхното представяне започна с рецитиране на стихотворения лично творчество на няколко ученика от класа. Продължи с четене на текстове от любими книги. Специално за Седмицата на книгата децата представиха вилики мисли за книгата на известни личности. Срещата продължи с дискусия за ролята на книгата. Молбата на книгата, начина на опазване на библиотечните книги, богатото им съдържание, необходимостта от четене - това бяха въпросите, върху които разсъждаваха учениците. С правилата за записване в читалищната библиотека, със сроковете за заемане на книгите, с разнообразния фонд на библиотеката учениците бяха запознати с библиотекаря г-жа Минова. Събитието беше интересно и полезно. Очакваме нови любознателни читатели от четвърти "Б" клас в библиотеката. Нека да четем!


27.04.2021 г. Маратон на четенето с 4
27.04.2021 г. Маратон на четенето с 4
27.04.2021 г. Маратон на четенето с 4