Срещи и изложби


27.04.2022 г. Литературният клуб посети къща-музей "К. Величков" в града
27.04.2022г.

27.04.2022 г. Литературният клуб "Алеко Константинов" при читалището посети къща-музей "Константин Величков". Изгледахме кратка презентация за експозицията в къщата-музей. След това с интерес се запознахме с експонатите и таблата, отразяващи живота и творчеството на голямата поетеса Елисавета Багряна. Изложбата е уредена от Литературния музей-София и е под надслов "Как ще спреш ти мене - волната..." Имахме удоволствието да чуем и новите творби на Василка Велева, член на литературния клуб. Не ни се тръгваше от това красиво място, но ще се върнем отново.


27.04.2022 г. Литературният клуб посети къща-музей
27.04.2022 г. Литературният клуб посети къща-музей
27.04.2022 г. Литературният клуб посети къща-музей
27.04.2022 г. Литературният клуб посети къща-музей
27.04.2022 г. Литературният клуб посети къща-музей