Срещи и изложби


27.10.2017 г. 95 годишен юбилей на Костадин Ваклев
27.12.2017г.

27.10.2017 г. Тържествено честване на 95-годишия юбилей на писателя Костадин Ваклев, член на литературния клуб към читалището.


27.10.2017 г. 95 годишен юбилей на Костадин Ваклев
27.10.2017 г. 95 годишен юбилей на Костадин Ваклев
27.10.2017 г. 95 годишен юбилей на Костадин Ваклев
27.10.2017 г. 95 годишен юбилей на Костадин Ваклев
27.10.2017 г. 95 годишен юбилей на Костадин Ваклев