Срещи и изложби


28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине
28.01.2018г.

28.01.2018 г. от 11 ч. се състоя матине, част от програмата на Зимни музикални вечери 2018 г. с участието на ученици от класовете на Градска школа по изкуствата към читалището.


Участници в Зимни музикални вечери 2018 »
28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине
28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине
28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине
28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине
28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине