Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине 28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине 28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине 28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине 28.01.2018 г. Зимни музикални вечери- матине
28.01.2018г.

28.01.2018 г. от 11 ч. се състоя матине, част от програмата на Зимни музикални вечери 2018 г. с участието на ученици от класовете на Градска школа по изкуствата към читалището.