Срещи и изложби


28.02.2014 г. Детско утро, посветено на баба Марта.
28.02.2014г.

Ученици от втори клас при ОУ "Стефан Захариев", с класен ръководител г-жа Радка Личкова, посетиха библиотеката при читалището. Темата на тяхното посещение беше "Мартеницата- българският амулет за здраве". Децата бяха запознати с историята на този обичай, с легендите за мартеницата от библиотекарката Веска Минова. Сръчната майсторка на дантели Виолетка Шахларска представи своите умения за изплитане на мартеници и запозна учениците с моделите, които тя самата е изработила и подарила на читалището. Г-жа Шахларска разказа и спомени от детството си, свързани с връзването на мартиници. Гост на тържеството беше и г-жа Минка Илиева, председател на творчески клуб "Пегас"- Пазарджик. Тя върза за здраве мартеничка на всяко дете.
С радост учениците оцветиха картинки за празника на мартеницата, с които беше подредена изложба във фоайето на читалището. Децата пяха песнички и рецитираха любими стихотворения, посветени на празника.

Благодаря на всички за хубавото тържество!
В. Минова


28.02.2014 г. Детско утро, посветено на баба Марта.
28.02.2014 г. Детско утро, посветено на баба Марта.
28.02.2014 г. Детско утро, посветено на баба Марта.
28.02.2014 г. Детско утро, посветено на баба Марта.
28.02.2014 г. Детско утро, посветено на баба Марта.