Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

28.04.2017 г. Урок 28.04.2017 г. Урок 28.04.2017 г. Урок 28.04.2017 г. Урок 28.04.2017 г. Урок
28.04.2017г.

В библиотеката на читалището беше организиран, с помощта на експерти от РЗИ- Пазарджик, урок на тема "Здравословно хранене". Учениците от трети клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. р-л г-жа Гергана Георгиева се запознаха с полезните за организма храни и с тези, които са вредни и трябва да са консумират в огроничени количества. Децата взеха участие и в игрите, които им организираха експертите от РЗИ. Отговаряха правилно на поставените им въпроси, бяха любознателни и питаха за много неща, свързани с правилното хранене. Този урок  е третия, който провеждаме с тях и вече си проличава  добра та им информираност по въпроси за вредата от тютюнопушеното, за спазване на добра лична хигиена. .От днешния урок знаят как да се хранят здравословно.