Срещи и изложби


28.10.2010 г. 1ноември- Ден на народните будители
28.10.2010г.

На 28.10.2010 г. в библиотеката при читалището се проведе литературно детско утро, посветено на Деня на народните будители. В него  участваха ученици от ІV клас на училище "Никола Фурнаджиев" с класен ръководител Соня Вълчева.Те бяха подготвили материали за Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Иван Вазов, братя Миладинови, Захари Стоянов. Библиотекарката Веска Минова запозна учениците с народните будители от Пазарджик.Тя разказа за епископ Дионисий, Хаджи Найден Йованович, Никифор поп Константинов, Юрдан Ненов, Стефан Захариев, Станислав Доспевски и Константин Величков.
Интересна за учениците беше и изложбата от книги, свързана с темата за народните будители. Ще изброя накои от тях:
1.Проф. Иван Батаклиев. Пазарджик и Пазарджишко
2.Донка Петканова. Делото на Кирил и Методий
3.Владимир Топенчаров. Първите
4.Стефан Захариев. Географико историко статистическо описание на Татар Пазарджишката кааза
5.Иван Радев.Софроний Врачански
6.Вера Мутафчиева. Книга за Софроний.
7.Надежда Драгова. Книга да Паисий.
8.Георги Карастоянов. Първото българско училище.
9.Надежда Драгова. Кой е създал нашите букви.
10.Фани Попова-Мутафова. По стръмното към звездите.
11.Петър Берон.Рибен буквар.
12.Паисий Хилендарски. История славянобългарска.
13.Асен Василиев. Тремъ на българското Възраждане.
14.Марко Семов и др. Будители народни.
Нека всички българи си припомним какво празнуваме на
1 ноември- ден на народните будители, на безброй заслужили просветители от епохата на Възраждането, изявили се като безкористни обществени и културни дейци, бележити педагози и строители на българското образователно дело, талантливи учители и възпитатели на малки и големи, като пламенни родолюбци и самоотвержени борци за народна свобода.
Цялата им дейност и многолетното им народополезно дело в областта на новобългарската просвета всъщност подготвя почвата и създава предпоставки за съзряването и осъществяването на българската национално-освободителна революция, съдейства за формирането и укрепването на националното сомосъзнание у народа, а чрез това и за разгръщането и подема на освободителната борба.
Движението за българска национална просвета и култура
през Възраждането, за новобългарско светско училище, където се учи на роден български език, представлява неделима част от движението за признаване и утвърждаване на българската нация, от борбата за национално освобождение и обществен прогрес. Това движение се превръща в могъщ фактор за национално възраждане, развитие и подем на българския народ.
 Честит празник!
28.10.2010 г.
Веска Минова


28.10.2010 г. 1ноември- Ден на народните будители
28.10.2010 г. 1ноември- Ден на народните будители
28.10.2010 г. 1ноември- Ден на народните будители
28.10.2010 г. 1ноември- Ден на народните будители
28.10.2010 г. 1ноември- Ден на народните будители