Срещи и изложби


28.11.2014 г. Изложба от книги
28.11.2014г.

С много любов за най-малките читатели на библиотеката подредихме изложба с книги, посветени на Коледа и Нова година. От години в библиотеката събираме книжки на тази тема и вече броят им е внушителен за радост на читателите ни. Тъй като се ползват само в читална те са добре запазени и привличат интереса на почитателите на книгите.


28.11.2014 г. Изложба от книги
28.11.2014 г. Изложба от книги
28.11.2014 г. Изложба от книги
28.11.2014 г. Изложба от книги
28.11.2014 г. Изложба от книги