Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

28.11.2014 г. Изложба от книги 28.11.2014 г. Изложба от книги 28.11.2014 г. Изложба от книги 28.11.2014 г. Изложба от книги 28.11.2014 г. Изложба от книги
28.11.2014г.

С много любов за най-малките читатели на библиотеката подредихме изложба с книги, посветени на Коледа и Нова година. От години в библиотеката събираме книжки на тази тема и вече броят им е внушителен за радост на читателите ни. Тъй като се ползват само в читална те са добре запазени и привличат интереса на почитателите на книгите.