Срещи и изложби


29.01.2010 г. Литературна вечер за Захари Стоянов.
29.01.2010г.

29.01.2010 г. В малкия салон на читалището  се проведе литературна вечер, посветена на 160 годишнината от рождението на Захари Стоянов. Слово  изнесе Филип Серафимов, а музикална програма- ученици от школата при читалището.Залата беше препълнена с хора, дошли да си припомнят не само живота и дейността на Захари Стоянов, а и славната ни история, свързана с Априлското въстание. Изказаха се Продрум Димов, Йордан Готев, Пенка Генурова, рецитираха се стихове. Присъстващите се запознаха с изложбата от книги , притежавани от библиотеката на читалището , писани от и за З.Стоянов. С интерес разгледаха и витрината с фотоси. Получи се наистина творческа вечер. След приключване на тържеството хората продължиха да обсъждат чутото и това, което имат да споделят за Захари Стоянов. За нас незабравими ще останат думите на Йордан Готев, а именно, че има нещо знаменателно в това, че пътят към успеха на З.Стоянов започва от читалището в Русе  и  отново именно читалище организира негово честване, тази вечер.


29.01.2010 г. Литературна вечер за Захари Стоянов.
29.01.2010 г. Литературна вечер за Захари Стоянов.
29.01.2010 г. Литературна вечер за Захари Стоянов.
29.01.2010 г. Литературна вечер за Захари Стоянов.
29.01.2010 г. Литературна вечер за Захари Стоянов.