Срещи и изложби


29.03.2018 г. Литературно детско утро на тема "Пролетни празници"
29.03.2018г.

29.03.2018 г. В библиотеката на читалището се проведе литературно детско утро на тема "Пролетни празници". Участваха ученици от 4-ти клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. р-л г-жа Гергана Георгиева и от 3-ти клас на ОУ "Любен Каравелов" с кл. р-л г-жа Христинка Илкова. Библиотекарката В. Минова запозна децата с най-важните моменти от народните вярвания и начина на отбелязване на празниците Лазаров ден, Цветница и Великден. Тя представи и книгите, с които разполага библиотеката и в които подробно са описани пролетните празници.
Учениците бяха подготвили богата литературно-музикална програма, посветена на тези хубави празници.Те рецитираха стихове, разказваха за народната обредност, свързана с Лазаров ден, Цветница и Великден.
Много емоции предизвика оцветяването на хартиени яйца. Учениците се разделиха на два отбара и всеки отбор се стараеше да изработи по-красиво великденско дърво. Благодарение на тяхното старание и безкрайно въображение дърветата станаха прекрасни. За награда всеки участник в детското утро получи по едно декоративно яйце.
Красивите великденски дървета изложихме във фоайето на читалището.


29.03.2018 г. Литературно детско утро на тема
29.03.2018 г. Литературно детско утро на тема
29.03.2018 г. Литературно детско утро на тема
29.03.2018 г. Литературно детско утро на тема
29.03.2018 г. Литературно детско утро на тема