Срещи и изложби


29.04.2021 г. Изложба за Великден.
29.04.2021г.

29.04.2021 г. Във фоайето на читалището подредихме изложба от великденски дървета, украсени с изработени от учениците от трети "Б" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Анета Цурева пъстри,  с всички цветове на дъгата великденски яйца.


29.04.2021 г. Изложба за Великден.
29.04.2021 г. Изложба за Великден.
29.04.2021 г. Изложба за Великден.
29.04.2021 г. Изложба за Великден.