Срещи и изложби


29.05.2010 г. Резултати от ІV конкурс"Медени звънчета"
29.05.2010г.

Резултатите от ІV конкурс за певци и инструменталисти"Медени звънчета" са качени в сайта на читалището в раздел "Традиционни празници и конкурси".