Срещи и изложби


29.09.2014 г. БШ "Марина" танцува в с. Бошуля, общ. Септември.
27.09.2014г.

Балет "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова участва в тържество в с. Бошуля, организирано от сдружение "Загорово".


29.09.2014 г. БШ