Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

29.09.2014 г. БШ
27.09.2014г.

Балет "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова участва в тържество в с. Бошуля, организирано от сдружение "Загорово".