Срещи и изложби


29.10.2012 г.Литературно детско утро, посветено на народните будители
29.10.2012г.

На 29.10.2012 г. учениците от първи "А" клас на училище "Георги Бенковски" посетиха библиотеката при читалището. Те с интерес изслушаха урока за народните будители, който им изнесе библиотекарката Веска Минова. Децата се запознаха с живота и делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Петко Р. Славейков, Неофит Бозвели, Георги Бенковски, баба Тонка Обретенова, Райна княгиня и др. Любопитно за учениците беше и това, което научиха за пазарджишките народни будители- епископ Дионисий, Хаджи Найден Йованович, Никифор Попконстантинов, Константин Величков, Стефан Захариев и др.Библиотекарката ги запозна и с книгите, посветени на народните будители с които разполага читалищната библиотека.
След снимките за спомен всички си обещаха да посетят отново читалището.


29.10.2012 г.Литературно детско утро, посветено на народните будители
29.10.2012 г.Литературно детско утро, посветено на народните будители
29.10.2012 г.Литературно детско утро, посветено на народните будители
29.10.2012 г.Литературно детско утро, посветено на народните будители
29.10.2012 г.Литературно детско утро, посветено на народните будители