Срещи и изложби


29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019г.

29.10.2019 г. Запознаване на ученици от СУ "Георги Брегов" с дейността на Държавен архив - Пазарджик. Лектор беше експерт Нонка Нейчева.


29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив