Срещи и изложби


29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019г.

29.10.2019 г. Запознаване на ученици от трети клас с класен ръководител г-жа Стаева и втори "А" клас с класен ръководител г-жа Личкова на СУ "Георги Брегов" с дейността на Държавен архив - Пазарджик. Лектор - експерт Нонка Нейчева.
Събитието беше уважено и от учителите Емилия Душкова, Мария Георгиева, Цветелина Николова и Мария Илиева. Нонка Нейчева запозна присъстващите с основните функции на Архива, с документите, които съхранява. След това тя разказа за живота и дейността на изкуствоведа  Атанас Божков по повод 90 години от рождението му. Експерт Нейчева представи лични архивни документи на професор Божков, който е и почетен гражданин на Пазарджик.
Директорката на СУ "Георги Брегов" г-жа Райкова изрази своето задоволство от успешното сътрудничество на училището с Народно читалище "Христо Ботев-1897 г." и с Държавен архив-Пазарджик.


29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
29.10.2019 г. Запознаване с дейността на Държавен архив