Срещи и изложби


29.10.2019 г. Изложба с детски рисунки, посветени на есента.
29.10.2019г.

29.10.2019 г. В читалището беше подредена изложба на детски рисунки на учениците от втори "А" клас с кл. ръководител г-жа Личкова от СУ "Г. Брегов".


29.10.2019 г. Изложба с детски рисунки, посветени на есента.
29.10.2019 г. Изложба с детски рисунки, посветени на есента.
29.10.2019 г. Изложба с детски рисунки, посветени на есента.
29.10.2019 г. Изложба с детски рисунки, посветени на есента.
29.10.2019 г. Изложба с детски рисунки, посветени на есента.