Срещи и изложби


29.10.2019 г. Литературно детско утро с втори "А" клас на СУ "Георги Брегов"
29.11.2019г.

29.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от СУ "Георги Брегов"


29.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
29.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
29.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
29.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
29.10.2019 г. Литературно детско утро с втори