Срещи и изложби


29.10.2020 г. Спечелен проект за книги към МК
29.10.2020г.

29.10.2020 г. Спечелихме проект по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2020" към Министерство на културата на стойност от 4 299.25 лв.
Ще закупим нови книги за радост на всички наши читатели!


29.10.2020 г. Спечелен проект за книги към МК
29.10.2020 г. Спечелен проект за книги към МК
29.10.2020 г. Спечелен проект за книги към МК
29.10.2020 г. Спечелен проект за книги към МК
29.10.2020 г. Спечелен проект за книги към МК