Срещи и изложби


30 години от първата Асамблея "Знаме на мира"
30.10.2009г.

Участие на  ученици от Градската школа по изкуствата в концерт, посветен на 30 години от провеждане на първата Асамблея "Знаме на мира" - 30.10.2009 г. в голямата зала на Младежки дом - Пазарджик.

30 години от първата Асамблея
30 години от първата Асамблея
30 години от първата Асамблея
30 години от първата Асамблея
30 години от първата Асамблея